image image image image image
Ons Advies, Uw Oplossing

VisiePlus

Ganzenstraat 45
5912 PE Venlo
+31 (0) 77 851 97 44
+31 (0) 6 24 78 69 16
info@visieplus.nl

Pensioen

VisiePlus is specialist in pensioenen. Voor alle pensioenaangelegenheden kunt u bij ons terecht. 

Voor alle pensioenwerkzaamheden worden grondige stappen doorlopen. Deze stappen zijn ontwikkeld op basis van onze ervaringen en voldoen aan de wettelijke eisen.

Hieronder vindt u een aantal van onze diensten terug.

Collectieve pensioenregelingen
Opzetten van collectieve pensioenregelingen voor werknemers of groepen werknemers.
Wijzigen van een pensioenregeling.
Verlengen huidige pensioenverzekering.
Advies en bemiddeling bij ingaande pensioenen.
Adviseren, aanpassen en implementeren van alle soorten pensioenregelingen.
Fiscale- en juridische begeleiding.
Overleg met de belastingdienst.
Maken actuariële berekeningen.
Maken van juridische documenten.
Begeleiding bij fusies en splitsingen.
Due diligence.
Onderzoeken of er sprake is van een verplicht bedrijfstak pensioenfonds.
Begeleiding bij juridische procedures.
Adviseren van de internationale aspecten van pensioen.
Advies aan de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.

Voor nadere informatie over de te verrichten werkzaamheden kunt u onze dienstverleningsbrochure (klik hier) bekijken.

Het DGA-pensioen
Adviseren en implementeren van pensioenregelingen voor de DGA.
Beëindigen en omzetten pensioenregeling.
Berekenen van pensioenverplichting en opmaken juridische bescheiden zoals pensioenbrief en AVA-notulen.
Overleg met belastingdienst.
Vervaardigen bezwaar- en beroepschriften.
Het afdekken van de verzekerbare risico’s.

Echtscheiding en pensioen
Alle vormen van advies en actuariële berekeningen die voorkomen bij echtscheiding.

Opleidingen
Het verzorgen en maken van pensioenopleidingen voor werkgevers, HR-functionarissen, ondernemingsraden of andere werkgeversvertegenwoordigers.
Het houden van presentaties over alles wat pensioen te maken heeft.

Employee benefits
Advies en bemiddeling in ANW-hiatenregeling.
Advies en bemiddeling in arbeidsongeschiktheidsregeling.
Advies inzake ziekteverzuim en eigen risicodragerschap.
Vitaliteitsregeling.

Managementregeling
Advies inzake aanvullende regelingen voor management en bedrijfsleiding.

Individuele en/of excedentregelingen
Adviseren van een pensioenregeling voor een specifieke werknemer of een aanvullende regeling voor (een groep) werknemers.

Fusie en pensioen
Fusie, splitsing en pensioen? VisiePlus adviseert.

Waardeoverdrachten
Collectieve of individuele waardeoverdracht, zinvol? Wij berekenen het voor u.

Pensioenadministratie
Verzekerde regeling of BPF? Efficiënt en deskundig. VisiePlus verzorgt uw administratieve pensioenzaken.

Pensioencommunicatie
Uitleg over de pensioenregeling voor werknemers, werkgevers, HR-afdelingen of ondernemingsraden. VisiePlus zorgt er voor.